PRIVACY STATEMENT (NL)

Inleiding
DCA Groep is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DCA Groep houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DCA Groep B.V. te Lelystad. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. 
 
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt DCA Groep gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief (zowel digitaal alsook in geprinte vorm),  een congres/bijeenkomst bezoekt of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met DCA Groep. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens  zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

DCA Groep gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van overeenkomsten, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van DCA Groep, van haar Groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van DCA Groep. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door DCA Groep of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door DCA Groep zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
DCA Groep houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. DCA Groep geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of  uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@dca-markt.nl of schriftelijk bij DCA Groep, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 2298, 8302 AG te Lelystad.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die DCA Groep over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan DCA Groep, Postbus 2298, 8302 AG te Lelystad. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop DCA Groep met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van DCA Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan DCA Groep haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt DCA Groep ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies  door DCA Groep
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
DCA Groep gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. DCA Groep maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van DCA Groep, haar Groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij DCA Groep kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor gebruik van de websites van DCA Groep ontvangt u een unieke gebruikersnaam. Daarnaast is uw emailadres een unieke sleutel voor het vastleggen van persoonlijke informatie. De websites van DCA Groep die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door DCA Groep zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.
 
DCA Groep en andere websites
Op de sites van DCA Groep treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. DCA Groep kan echter geen verantwoordelijkheid dragen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 
 
Wijzigingen
DCA Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van DCA Groep. 
 
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 9 februari 2012